برای مراسم گلابگیری به وسایلی مانند پارچ مسی، دیگ مسی، قرابه، نی و شیشه نیازز است. هر 1 کیلو از گلبرگ را همراه با 1 لیتر آب در یک دیگ مسی می‌ریزند و روی هیزم می‌گذارند. با گذاشتن در دیگ و تهیه واشر لاستیکی بین دیگ و در از نشست بخار جلوگیری می‌شود. رو...جدیدترین نوشته ها