قلعه گبری در کنار کاروانسرای عباسی قرار دارد ومربوط به دوران اشکانی و ساسانی می باشد . دیوارهای این قلعه از خشت و چینه و پایه آن از ساروج ساخته شده است. قلعه گبری را به منظور دفاع و برقراری امنیت بنا کرده بودند. آب انبار ده نمک هم مانند سایر آب انبا...


منطقه گردشگری بنه کوه: منطقه گردشگری بنه کوه در شمال گرمسار قرار دارد. این منطقه در گذشته از اهمیت نظامی برخوردار بوده و به همین سبب دارای چندین قلعه تاریخی است. از قلعه های بنه کوه میتوان قلعه استوناوند را نام برد. عبور رودخانه حبله رود از منطقه بنه...جدیدترین نوشته ها