چگونه به روستای زمان آباد برویم؟ در 65 کیلومتری جاده شاهرود – سبزوار از شهر میامی عبور کرده و پس از طی مسافت 6 کیلومتر جاده را به سمت بیارجمند به سمت جنوب بروید.روستای زمان آباد در 150 کیلومتری جنوب شرقی بیارجمند قرار دارد. برای رفتن به کویر زمان آب...جدیدترین نوشته ها