معدن نخلک در اصل عبادتگاه بوده است. تاریخ این عبادتگاه چهار طاق به قرن 2 میلادیی بازمی‌گردد و عبادتگاه ساکنان دژ روبه‌روی آن و قلعه بزرگ نخلک بوده و در کار استخراج سرب از کوه و جداسازی نقره اشتغال داشته‌اند. برای بازدید از این عبادتگاه در محوطه معدن...


آب و هواي این شهر از يك طرف تحت تأثير هواي گرم و خشك بيابان‌هاي مركزي ايران و ازز طرف ديگر تحت تأثير آب و هواي سرد منطقه چهارمحال بختياري است. عبور رودخانه زاينده رود از شمال اين شهر موجب اعتدال بخشیدن به آب و هواي آن شده است. این شهر در اصل سرزمینی...


یکی دیگر از این الوندها هم کوه الوند گلپایگان و از کوه‌های اصفهان است. این کوه درر شمال غربی گلپایگان از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد یافته است که ۵۵ کیلومتر عرض و ۱۵ کیلومتر طول دارد. ارتفاع بلندترین قله آن نیز ۳۱۱0 متر است که با نام کلنگ سیاه معرو...


عسل فریدون‌شهر عسل فریدون‌شهر به‌دلیل وجود گونه‌های گیاهان دارویی و عدم استفاده از کود و سم درر پرورش آنها یکی از مرغوب‌ترین عسل‌ها در کشور است. عسل گون زرد، عسل زول و عسل قنقال از گونه‌های متنوع عسل این شهر هستند.جدیدترین نوشته ها