تایلند به عنوان یکی از کشور های جذب کننده گردشگر در دنیا به حساب می آید. چرا که همه ساله عده ی زیادی از توریست ها از سراسر دنیا برای دیدن این کشور و شهر های زیبایش راهی تایلند می شوند. استان کرابی که در ناحیه ی جنوبی تایلند قرار گرفته، آب و هوایی مطب...جدیدترین نوشته ها