سنگاپور کشوری در جنوب شرق آسیا و در بخش جنوبی شبه جزیره مالایا قراردارد که پایتخت این کشور هم شهر سنگاپور است و کوچکترین کشور در جنوب شرق آسیا را به خود اختصاص داده است و سنگاپور جاهای دیدنی بسیاری دارد.جدیدترین نوشته ها