مالزی علاوه بر داشتن مکان های توریستی و تفریحی بسیار خود، یکی از قطب های غواصی در دنیا نیز محسوب میشود و توریست های بسیاری سالانه فقط برای غواصی به این کشور زیبا سفر میکنند.پس چرا شما از این امکان استفاده نکنید؟جدیدترین نوشته ها