همانطور که از اسم آن مشخص است این شیرینی به شکل لوزی های کوچک است. لوز یکی از بهترین و قدیمی ترین سوغاتی های یزد محسوب می شود.این شیرینی در ظرف های بزرگی پخته می شود و پس از خنک شدن آنها را به شکل لوزی برش می زنند. لوز انواع مختلفی دارد که برخی از آن...جدیدترین نوشته ها