هر سال میلادی که می گذرد، عده ای از کارشناسان و دیگر متخصصان توریستی، چند نمونه از بهترین و امتیاز آور ترین مناطق را به عنوان خارق العاده ترین جاذبه های طبیعی معرفی می کنند. در سال 2017 که رو به اتمام است نیز، تیم متخصص گردشگری در مجله ی "Lonelyplane...جدیدترین نوشته ها