جمهوری ترکیه نام رسمی کشورترکیه است که در شمال غربی آسیا و جنوب شرقی اروپا قرار گرفته است. واقع شدن ترکیه در قاره اوراسیا باعث شده است که این کشور 6 همسایه آسیایی و 2 همسایه اروپایی داشته باشد. این کشور از شرق با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، ارمن...جدیدترین نوشته ها