ایتالیا که یکی از مهم ترین کشور های اروپایی در زمینه گردشگری است در جنوب اروپا واقع شده است. به گفته یونسکو نیمی از آثار فرهنگی جهان در این کشور واقع شده است. این کشور پیشینه فرهنگی و تمدنی بسیار بالایی دارد و در طی سالیان گذشته تحت تسلط حکومت های بس...جدیدترین نوشته ها