زبان مردم ابیانه از زبان‌های ایرانی شمال غربی است که در طی زمان دچار تغییر شده وو تعداد کمی از واژه‌های اصیل پهلوی در آن باقی مانده است. هنوز هم میان مردم روستا پوشیدن لباس سنتی رواج دارد. لباس مردان شلوار گشاد و درازی از پارچه سیاه به نام دوید است و...جدیدترین نوشته ها