در حقیقت آبشار نکارمن شامل دو آبشار مرتفع و کوتاه است. ارتفاع آبشار بلند آن 110 متر و ارتفاع آبشار کوتاه تر 20 متر می باشد. منبع آبشار نکارمن رودخانه فصلی نکارمن است که از چشمه های کوه شاهوار سرچشمه گرفته و در مسیر خود به رودخانه تاش می پیوندد.(رودخا...جدیدترین نوشته ها