شاهرود شهری پر از جاذبه های گردشگری دوست داشتنی است که در این مقاله به معرفی چند جاذبه شاهرود خواهیم پرداخت. از مناطق گردشگری طبیعی شاهرود می توان به دره مجن، چشمه نکارمن، قله برفکه، جنگل ابر، جنگل اولنگ، آبشار نکارمن، پارک آبشار، شهر مجن، روستای نکا...جدیدترین نوشته ها