در سالهای گذشته به علت شرایط سخت اقتصادی بیشتر اهالی روستای رامه قصد ترک روستا را داشتند اما با اجرای طرحی به نام طرح حبله رود شرایط بهتری ایجاد شد. طرح حبله رود پرورش زنبور عسل است که توسط بانوان این روستا انجام می شود. علاوه برطرح حبله رود طرح مدیر...جدیدترین نوشته ها