و اما کما این گیاه پر خاصیت که در بیابان ها می روید و خاصیت ضد تشنج و ضد عفونی کنندگی دارد. در شهرها و روستاهای استان سمنان غذاهای زیادی چون شله کما، برنج کما، نان کما، کوکوی کما و آش کما با آن درست می کنند. گیاه کما برگ های سبزی دارد و از ساقه ی آن...جدیدترین نوشته ها