بالی یکی از بهترین جزایر کشور اندونزی است که اگر بخواهید مکانی را انتخاب کنید که از زیبایی کم نداشته باشد، بالی را می توان یکی از بهترین مکان ها در دنیا برای این منظور نام برد. تور بالی با طبیعت زیبا و همچنین تفریحات فوق العاده ای که دارد، توانسته نگ...جدیدترین نوشته ها