حال که قصد سفر به این شهر را در سر دارید، شاید معرفی چند جاذبه ی برتر این شهر نیز برایتان مفید باشد. تا در زمان فراغت بتوانید با دیدن مکان های توریستی سوچی، بهترین لحظه ها را در ذهن خود ثبت کنید. این جاذبه ها شامل موزه ی هنر سوچی، قلعه ی گدیک، اقامتگ...جدیدترین نوشته ها