استانبول به عنوان یکی از بزرگ ترین شهر های ترکیه همه ساله توانسته تا گردشگران زیادی را به خود جذب نماید. جاذبه های گردشگری استانبول و آن چه که درباره ی استانبول باید بدانید را به تفصیل در مقالات مختلف برایتان شرح داده ایم. اما حتما بعد از فارق شدن از...جدیدترین نوشته ها