اندونزی کشوری در قسمت جنوبی شرقی واقع شده است و از مجموعه جزایری به وجو آمده است. در تور اندونزی علاقه مندان می توانند از تفریحات و طبیعت بکر این منطقه نهایت لذت را ببرند و درباره اندونزی اطلاعات بیشتری کسب کنند، هر ساله توریست های متعددی به این منطق...



جدیدترین نوشته ها