استانبول به عنوان یکی از شهرهای گردشگری ترکیه، هر ساله میزبان گردشگران زیادی است. به علت نزدیکی این شهر به ایران، به خصوص بسیاری از گردشگرانی که به این شهر سفر میکنند ایرانی هستند. به طوری که از لحاظ تعداد گردشگران خارجی، عنوان سومین شهر توریستی جهان...جدیدترین نوشته ها