آرامگاه سهراب سپهری عارف، شاعر و نقاش ارجمند ایرانی در صحن امامزاده سلطانن ‌علی‌ بن محمد باقر در مشهد اردهال کاشان در استان اصفهان قرار دارد. شعرهای این شاعر گرانقدر به زبان‌‌های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی به ترجمه رسیده است. سپهری عزیز د...جدیدترین نوشته ها