روستای رحمت‌آباد در شمال غربی اصفهان و در ۳۰ کیلومتری خوانسار است. آرامگاهه باباپیر یا شیخ اباعدنان در پارک سرچشمه خوانسار از دیگر یادگارهای روزگار گذشته و مربوط به عصر صفوی است. شیخ عدنان عارفی است که در سده ششم هجری می‌زیسته است، ولی بنای گنبد هرمی...جدیدترین نوشته ها