به دلیل آب و هوای مناسب و باغ های زیادی که در این منطقه وجود دارد .  دامداری سنتی نیز از شغل های مهم این شهر است . محصولات و فرآورده های دامی دامداران بخشی برای مصارف خود و بقیه انها صادر می شود . در آخربه همه دوستداران طبیعت پیشنهاد میدهم که در سف...جدیدترین نوشته ها