رشته پلو سمنانی: رشته پلو سمنانی از سبزی های صحرایی سمنان، گوشت و برنج تهیه می شود. طریقه پخت آن به اینصورت است که گوشت گوسفند بصورت نیم پز لابلای برنج گذاشته می شود تا با بخار آن بپزد. رشته پلوی سمنانی مخصوص روزهای اول فروردین ماه است. تلخون: تلخون...جدیدترین نوشته ها