تا به حال ۸۲ گونه پرنده، ۳۲ گونه خزنده، ۳۷ گونه پستاندار و 2 گونه دوزیست و همچنینن ۳۴۴ گونه گیاهی متعلق به ۲۲۳ جنس و ۵۵ خانواده در این پارک به ثبت رسیده است. پوشش گیاهی بیشتر انواع گیاهان درختچه‌ای و بوته‌ای است. منطقه قمیشلو به سه زیستگاه کوهستانی و...جدیدترین نوشته ها