آیا درباره زیبایی های پارک جنگلی تامان نگارای مالزی چیزی شنیده اید؟ پارک جنگلی تامان نگارا با تنوع زیستی و گیاهی فوق العاده اش، طبیعت بسیار عالی و چشم نوازی را پدید آورده است. جالب است بدانید که این پارک، یکی از پیچیده ترین و غنی ترین اکوسیستم های دن...جدیدترین نوشته ها