قدمت فيروزه کوبی شاید به 70 سال قبل بازگردد. هنرمندی با نام يوسف حکيمان درر شهرر مشهد کار فيروزه کوبی روی دستبند، گوشواره و گل سينه را شروع کرد. 20 سال بعد حاج داداش اين هنر را با خود به اصفهان برد. در اصفهان فيروزه کوبی روی بشقاب، کاسه، ليوان و گلاب...جدیدترین نوشته ها