در گذشته گردشگران آزادانه می‌توانستند به بالای مناره‌ها بروند و خود به تکان دادن آنن اقدام کنند، اما در سال‌های اخیر هر نیم ساعت یک نفر از راهنمایان که به مقدار نیروی لازم برای تکان دادن مناره‌ها آشنایی دارد، به بالای یکی از مناره‌ها می‌رود و آن را ت...جدیدترین نوشته ها