امارات متحده عربی جزیی از کشور های عرب نشین در منطقه به حساب می آید که درآمد اصلی آن بر پایه استخراج نفت می باشد. این کشور دارای بیابان های پهناوری می باشد که بیشتر مساحت آن را پوشانده است. هر ساله توریست های زیادی برای بازدید کردن از جاذبه های زیبا...


امارات یکی از کشور های حوزه خلیج و فارس می باشد که در منطقه خاورمیانه واقع شده است. درآمد اصلی این کشور از استخراج نفت به دست می آید. این کشور از شهر های شبخ نشین تشکیل شده است که از مهمترین این شهر های می توان به ابوظبی و دبی اشاره کرد. جاذبه های گر...


امارات متحده عربی کشوری در منطقه خاورمیانه می باشد که درآمد اصلی این کشور از استخراج نفت به دست می آید. بزرگترین شهر و پایتخت امارات شهر ابوظبی به حساب می باشد. مساحت این کشور به 83,600 کیلومتر مربع می رسد که جمعیتی حدود 8,106,000 نفر در این کشور سکو...


امارات متحده عربی کشوری در حوضه خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا می باشد، بطور کلی می توان گفت که این کشور در یکی از مناطق مهم نفت خیز در جهان به اسم خاورمیانه قرار دارد که بیشتر درآمد این کشور از استخراج نفت می باشد. امارات متحده عربی از هفت منطقه شیخ نشی...


امارات متحده عربی یک پادشاهی فدرال در قسمت جنوب غربی آسیا و در منطقه مهمی از خاورمیانه قرار دارد که بیشترین درآمد این کشور از صادرات نفت به کشور های اروپایی می باشد. امارات از هفت شهر شیخ نشین تشکیل شده است که از مهم ترین آنها می توان به ابوظبی و دبی...


امارات و یا ایالت متحده عربی کشوری در جنوب غربی آسیا محسوب می شود. از نظر موقعیت جغرافیایی این کشور در قسمت خاورمیانه و در شرق شبه جزیره عربستان واقع شده است. امارات با کشور های عربستان سعودی، قطر، عمان و خلیج فارس همسایه می باشد. امارت متحده عربی که...جدیدترین نوشته ها