آنتالیا یکی از شهر های توریستی در ترکیه است که مکان های دیدنی در آن بسیا زیاد است و همه ساله عده ی زیادی از مسافران از نقاط مختلف دنیا برای دین جاذبه های گردشگری آنتالیا و سواحل زیبایش روانه ی این کشور می شوند. جمعیت این شهر بیش از یک میلیون نفر برآو...جدیدترین نوشته ها