مردم این دیار افسانه ها و داستان های جالبی در باره این قبرستان بیان می کنند. مردم محلی معتقدند که این گورستان متعلق به هفتاد شخصیت مذهبی(ملّا) می باشد . آنان معتقدند که این مردم در جنگ با دشمنان به شهادت رسیده اند و آنها را مخفیانه در این کوه خاک سپ...جدیدترین نوشته ها