شهر تفلیس یکی از بزرگترین شهر ها در کشور گرجستان و اروپای شرقی به حساب می آید و قابل گفتن است که این شهر از جاذبه های متعددی برخوردار است که مراجعه کنندگان می توانند از تمامی این جاذبه ها بازدید کرده و لذت ببرند. جمعیت این شهر به حدود 2,500,000 نفر م...جدیدترین نوشته ها