کیش یکی از جزایر مهم ایران می باشد که در خلیج همیشه فارس واقع شده است. این جزیره هر ساله میزبان توریست های داخلی و خارجی زیادی می باشد که به آن سفر می کنند تا از دیدنی ها و تفریحات هیجان انگیز آن استفاده کنند. جاذبه های دیدنی کیش متنوع و متعدد می باش...جدیدترین نوشته ها