امارات متحده عربی جزیی از کشور های عرب نشین در منطقه به حساب می آید که درآمد اصلی آن بر پایه استخراج نفت می باشد. این کشور دارای بیابان های پهناوری می باشد که بیشتر مساحت آن را پوشانده است. هر ساله توریست های زیادی برای بازدید کردن از جاذبه های زیبا...


امارات متحده عربی کشوری در حوضه خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا می باشد، بطور کلی می توان گفت که این کشور در یکی از مناطق مهم نفت خیز در جهان به اسم خاورمیانه قرار دارد که بیشتر درآمد این کشور از استخراج نفت می باشد. امارات متحده عربی از هفت منطقه شیخ نشی...جدیدترین نوشته ها