اگر به دنبال خرید تور استانبول هستید، بدون شک به دنبال پیدا کردن شیک ترین و زیبا ترین مناطق استانبول می گردید تا بتوانید وقتی به استانبول وارد شدید، یک سفر آگاهانه داشته باشید. به خصوص کسانی که تور 2 شب و 3 روز ترکیه را به مقصد استانبول ثبت نام کرده...


آنکارا پایتخت کشور ترکیه و یکی از مهم ترین شهرهای آن است اما باید اقرار کرد که اهمیت شهر استانبول چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بلکه از نظر اقتصادی و گردشگری به مراتب بیشتر از پایتخت این کشور است. علت این امر این است که صد ها سال استانبول مرکز توجه پاد...


ترکیه یکی از مهم ترین کشورهایی است که در هر دو قاره آسیا و اروپا واقع شده است. استانبول یکی از مهم ترین شهرهای این کشور توریستی است که بزرگترین شهر آن نیز محسوب می شود. این شهر یکی از مراکز مهم اقتصادی در ترکیه است و صنعت گردشگری سهم بسیار مهمی در ای...جدیدترین نوشته ها