آلانیا یکی از شهر های ترکیه است که در ۱۳۵ کیلومتری شهر آنتالیا واقع شده و از جمله شهرهای تاریخی و شهرهای پر گردشگر ترکیه به شمار میرود. شمال آلانیا در محاصره کوهای توروس قرار گرفته است و جنوب آن به ساحل شرقی مدیترانه در مجاورت قبرس میرسد. این موقعیت...جدیدترین نوشته ها