اگر به دنبال جاذبه های گردشگری ایران می باشید، شهر شیراز یکی از بهترین شهر هایی می باشد که دارای جاذبه های تفریحی و گردشگری متفاوت و جذابی است. جاذبه های دیدنی شیراز متنوع و متعدد هستند، به طوری که توریست های داخلی و خارجی بسیار زیادی از نقاط مختلف ا...جدیدترین نوشته ها