جنگل ابر: جنگل ابر شاهرود در نزدیکی روستای ابر و از قدیمی ترین جنگلهای هیرکانی است. این جنگل دارای گونه های گیاهی و جانوری کمیاب است. از ویژگی های جنگل ابر نزدیک بودن ابرها به درختان است که گویی درختان به روی ابرها شناور هستند. از دیدنیهای این جنگل آ...


چشمه هایی که در جاده گلوگاه وجود دارد باعث سرسبزی و زیبایی این مسیر شده است. در راه چندین روستا نیز وجود دارد که آنها نیز محل مناسبی برای گردش و اقامت هستند( یک شب اقامت در این روستاها را به شما توصیه می کنم). جنگل سیاه خانی در یک دره واقع شده و رودخ...جدیدترین نوشته ها