بالی یکی از شهر های مهم کشور اندونزی به حساب می آید که این شهر مهم ترین شهر این کشور و و یکی از مناطق مهم جهان از نظر جاذبه های گردشگری می باشد. درباره بالی می توان گفت که بالی یک شهر جزیره ای می باشد و در قسمت جنوب شرقی این کشور واقع شده است. قابل ذ...جدیدترین نوشته ها