چشمه هایی که در جاده گلوگاه وجود دارد باعث سرسبزی و زیبایی این مسیر شده است. در راه چندین روستا نیز وجود دارد که آنها نیز محل مناسبی برای گردش و اقامت هستند( یک شب اقامت در این روستاها را به شما توصیه می کنم). جنگل سیاه خانی در یک دره واقع شده و رودخ...جدیدترین نوشته ها