جزیره سامویی از بی نظیرترین و جذاب ترین جزایر تایلند می باشد. منطقه ای بکر با سواحل شنی سفید، نرم و پودری و با آب های فیروزه ای و شفاف است. سامویی سومین جزیره بزرگ در تایلند بعد از جزایر پوکت و چنگ می باشد. در سال های اخیر این جزیره به دلیل رشد صنعت...جدیدترین نوشته ها