جزیره سامویی از بی نظیرترین و جذاب ترین جزایر تایلند می باشد. منطقه ای بکر با سواحل شنی سفید، نرم و پودری و با آب های فیروزه ای و شفاف است. سامویی سومین جزیره بزرگ در تایلند بعد از جزایر پوکت و چنگ می باشد. در سال های اخیر این جزیره به دلیل رشد صنعت...


جزیره پوکت از محبوب ترین جزایر تایلند است که پیش از میلاد مسیح کشف شده و در قرن سوم بعد از میلاد، بطلیموس (یک جغرافی دان یونانی) از پوکت سخن گفته است. این جزیره به دلیل صنایع غنی اش مورد توجه تاجران بوده، اما گردشگری پوکت از زمانی که تایلند توسعه گرد...



جدیدترین نوشته ها