تعجبی ندارد اگر انواع جاذبه های گردشگری بر طبق سلایق مختلف را در یک جا ببینید. چرا که روسیه به دلیل پهناور بودن و وسعت زیاد خود توانسته انواع جاذبه ها و فرهنگ ها را در خود جای دهد. این کشور به عنوان بزرگ ترین کشور اروپا شناخته می شود. جاذبه های گردشگ...جدیدترین نوشته ها