بازار تبریزیان: قدمت این بازار مربوط به دوران قاجاریه می باشد و در انتهای بازار پنجه علی واقع شده است.این بازار سنتی یزد دارای طول 59 متر، عرض 3.5 متر و ارتفاع 5.5 متر می باشد. معماری سقف این بازار به صورت طاق و تویزه با قوس های هلالی و جناقی است. سا...


استان یزد یکی از استانهای مرکزی کشور می باشد که در ناحیه بیابانی کشور واقع شده است. این استان در همسایگی استان های اصفهان ، فارس، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی و کرمان قرار دارد. مساحت این استان بالغ بر 37 درصد از مساحت کل ایران را دربرمی گیرد و از این...جدیدترین نوشته ها