عمان کشور بزرگی است که دارای مکان های گردشگری بسیار است که بهترین و بزرگترین مکان گردشگری که در کشور عمان قرار دارد وادی شب است از دیگر جاذبه های گردشگری کشور عمان میتوان از مسجد سلطان قابوس نام برد.شاید میتوان گفت یکی دیگر از جاذبه های این کشور می...جدیدترین نوشته ها