کشور رومانی یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی است و دارای مزارع بزرگ گندم است و همچنین از دیگر جاذبه های رومانب می توان به این اشاره کرد که این کشور مهد و زادگاه بسیاری از حیوان های وحشی مانند خرس قهوه ای است و می توان به اماری مثل اینکه...جدیدترین نوشته ها