چگونه به روستای زمان آباد برویم؟ در 65 کیلومتری جاده شاهرود – سبزوار از شهر میامی عبور کرده و پس از طی مسافت 6 کیلومتر جاده را به سمت بیارجمند به سمت جنوب بروید.روستای زمان آباد در 150 کیلومتری جنوب شرقی بیارجمند قرار دارد. برای رفتن به کویر زمان آب...


کلامه: روستای کلامه در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد. نمد مال: روستای نمد مال روستایی در دهستان خرقان بخش بسطام است. گرجی: روستای گرجی در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد. ده خیر: روستای ده خیر روستایی در دهستان خرقان در بخش بسطام استجدیدترین نوشته ها