کاروانسرای حسينی قلعه حسینی هم مربوط به دوره صفوی است و از دو بنای جدا از هم تشکیل شده که این بنا ها با فاصله 150 متری از هم قرار دارند . كاروانسرا چهار اطاق و يك حياط مركزی دارد . دليل ساخت کاروانسرای حسینی در نزدیکی قلعه رزه، مشرف نبودن کاروانسرای...جدیدترین نوشته ها