کویر در کنار زیبایی منحصر به فرد طبیعتی بسیار خشن دارد. هرگز تنها به کویر نروید. دوو برابر مقدار کافی آب همراه خود داشته باشید. پیش از سفر چند نفری را از محل بازدید خود آگاه کنید و علاوه بر داشتن نقشه مسیر روی گوشی، داشتن جی پی اس نیز در پیدا کردن مس...جدیدترین نوشته ها